Garantie

Garantievoorwaarden 

Bij de aankoop uw Fatbike bij onze winkel bieden wij een garantieperiode van 2 jaar aan. Deze garantie is bedoeld om onze klanten gemoedsrust te geven en te zorgen voor een bevredigende fietservaring. Het is echter belangrijk op te merken dat deze garantie aan bepaalde voorwaarden is gebonden om misbruik en onnodige aanspraken te voorkomen. Hier zijn enkele belangrijke punten met betrekking tot onze garantie:

  1. Duur van de garantie: De garantieperiode bedraagt 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

  2. Voorwaarden voor behoud van de garantie: De garantie blijft geldig zolang de fatbike correct wordt gebruikt en regelmatig wordt onderhouden volgens de aanbevelingen in de handleiding van de fabrikant.

  3. Eigenaar van de garantie: Deze garantie is uitsluitend geldig voor de eerste eigenaar van de fatbike. Bij doorverkoop of overdracht van de fiets vervalt de garantie.

  4. Uitsluitingen van de garantie: De garantie dekt geen schade als gevolg van waterschade. Waterschade kan de werking van de fatbike aanzienlijk beïnvloeden, en dergelijke schade valt niet onder onze garantiebepalingen.

Wij moedigen onze klanten aan om zorgvuldig om te gaan met hun fatbike en deze regelmatig te onderhouden. Het juiste gebruik en onderhoud zorgen niet alleen voor een langere levensduur van de fiets, maar zorgen er ook voor dat de garantie behouden blijft in geval van legitieme problemen.

Neem bij vragen of problemen met uw Fatbike contact op met onze klantenservice. We staan klaar om u te assisteren en eventuele vragen over garantieclaims te beantwoorden. Wij waarderen uw keuze om een Fatbike bij ons aan te schaffen en willen ervoor zorgen dat u optimaal kunt genieten van uw fietservaring.